חדשות

97% מעסקים בחדלות פירעון יפורקו ללא הבראה

לפי דו"ח של הכנ"ר ל-2018 חל זינוק משמעותי, של 36% במספר הבקשות לסגירת עסקים. מאידך, חלה ירידה במספר הבקשות לשיקום והבראה תאגידית (Corporate Recovery). 

כלכליסט מדווח שכניסתו לתוקף של החוק החדש בנוגע לחדלות פירעון  עשוי בהחלט לעודד תהליכי הבראה והחזר חובות לנושים. 

יותר ויותר חברות הנמצאות בקשיים תזרימיים, משברים ניהוליים או אתגרים משפטיים המונעים את המשך פעילותה התקין של החברה, זקוקות למיומנות ייצוב, הבראה והשבחה עסקית. 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא את מלוא הכתבה כפי שפורסמה בכלכליסט.