אבחון וניתוח עסקי

ידע זה כח

אבחון עסקי הוא הכלי הטוב והאמין ביותר שיש בידיו של מנהל המנווט במים עסקיים סוערים. המידע העסקי הזמין העומד לרשותו עלול להראות בחלק מהמקרים תמונת מצב לא מדויקת או לא מהימנה. לרוב כאשר עסק נקלע לקשיים הוא עסוק בהישרדות ובהצגת מצג חיובי ואופטימי ככל שניתן למרות מצבו הנוכחי. כך גוברת המצוקה העסקית.

אנחנו ב-KCR יודעים לבצע אבחונים וניתוחים עסקיים מהירים ועמוקים הנוגעים בשלושה מישורים משמעותיים לתפקודה של חברה: עסקי כלכלי, מבני תפעולי ופיננסי מימוני.

שילוב שלושת המישורים הללו מאפשר ראיה כוללת ואחראית למצבה של החברה מתוכה ניתן להסיק מסקנות עסקיות ולגבש המלצות לביצוע.

בעזרת האבחון העסקי הלקוחות שלנו מקבלים תוך זמן קצר תמונת מצב עדכנית, מדויקת ומהימנה לגבי מצבו של העסק, לרבות המלצות ראשוניות לשיפור ושינוי בטווח הקצר ובטווח הארוך. לקוחותינו נהנים מראייה רחבה ומקיפה, וזוכים לקבל ליווי עסקי אקטיבי ותמיכה מתמשכת גם לאחר מתן המסקנות וההמלצות.

01

מה כולל אבחון וניתוח מקצועי?

ניתוח עסקי כלכלי –  בראש ובראשונה, צוות המומחים של KCR מבצע ניתוח כלכלי המבוסס על הנהלת החשבונות של החברה והדוחות הכספיים בעזרת בחינה מעמיקה של ההיבטים הכלכליים השונים של החברה – מהרכב הנכסים, דו”ח רווח והפסד, מצב הנזילות, תזרים המזומנים, תקציב וחלוקה לפעילויות שונות, עד תשלומים לספקים, נושים וגבייה מלקוחות. בהיבט העסקי, אנו מבצעים ניתוח תחומי פעילות מרכזיים, ניתוח שוק ומבנה התחרות, רגולציה וניתוח SWOT.

ניתוח מבני תפעולי – בשלב הניתוח התפעולי, צוות המומחים של KCR בודק את המבנה הארגוני, מבנה הבעלות והניהול, התשתית שעל גביה מתנהל הארגון – החל ממערכות המידע ותהליכי השימוש בהן, דרך מבנה ומדיניות משאבי אנוש וההוצאות הכרוכות בהפעלתו, וכלה בתהליכי עבודה ותפעול שוטף ויומיומי של הארגון. במסגרת הבדיקה אנו בודקים, בין היתר, גם הבטי ייצור, ניהול מלאים, רשתות הפצה, התנהלות מול ספקים ולקוחות, ובמקרים רחבים יותר ניתוח השוואתי של צרכי החברה מול הבנת השוק בו החברה פועלת. לדוגמא, ניתן לזהות מוצרים שתהליך ייצורם אינו כלכלי למרות שהם נתפסים כך על ידי מנהלי החברה.

ניתוח פיננסי מימוני – היבט פיננסי מימוני עוסק בניתוח מצב האשראי והמימון הכולל של החברה. צוות המומחים של KCR, בוחן ומנתח לעומק את מבנה החוב וההון של החברה, נזילות, רווחיות, הלוואות, כושר ההחזר והגורמים המשפיעים עליו, עמידה בהתניות פיננסיות ועלויות מימון. כמו כן, מסייע בטיפוח ושיקום מערכות היחסים השונות מול המוסדות הפיננסיים הרלוונטים, הגופים המממנים של החברה, הנושים והספקים השונים. ייעול והפחתת הוצאות המימון והאשראי של החברה יתבסס על ראיה רחבה המקשרת בין ההיבט הפיננסי להיבט התפעולי והתזרימי.

02

בניית תוכנית Turn Around

אחת המטרות והמסקנות של תהליך אבחון וניתוח רחב, הוא לספק תוכנית Turn Around ברת ביצוע. להלן שלבים טיפוסיים בתהליך העבודה של צוות המומחים של KCR:

 • שלב ראשון: עיון וניתוח מעמיק של קבצי הנהלת החשבונות והדוחות הכספיים של החברה.
 • שלב שני: בניית דו”ח רוה”ס, תזרים ומאזן תפעולי פנימי לצורך הבנת המרכיבים של החברה עד לרמת המחלקה, הלקוח או קו המוצר/שירות.
  ניתוח פיננסי של קווי אשראי לצרכים עסקיים שונים של החברה, וניתוח מבנה האחזקות לצורך בחינת התייעלות אפשרית ומציאת פגמים מבניים.
  ניתוח תהליכים תפעוליים, סיוע בניהול, בניית נהלים וסדרי עבודה פנימיים וסיווגם לפי תהליכים לשימור או שינוי.
 • שלב שלישי: ניסוח מסקנות להתייעלות והשבחה וסיכום במסגרת מסמך מאגד. המסמך מוצג לבעלי העניין בחברה והמשך הפעילות נדון על בסיסו.
 • שלב רביעי: בניית תוכנית השבחה/הבראה על בסיס תפיסת ההתייעלות שנוסחה. בשלב זה, העסק רשאי לשכור את שירותי KCR להמשך התהליך באמצעות ליווי עסקי שוטף.
03

הבחירה הנכונה - KCR

 • אנו מאמינים, באבחון וניתוח מעמיק של העסק תוך הבנת המצב האמיתי שלו ונקיטת פעולות מהירות והחלטיות המבוססות על הממצאים. 
 • אני מחזיקים בראייה הוליסטית, הנוקטת בגישה רב מערכתית ושילוב תובנות מתחומים שונים, המייתרת יועצים נפרדים וחוסכת עלויות.
 • אנו רואים עצמנו, שותפים מלאים לתהליך ההתייעלות, תוך סיוע לתהליכי קבלת החלטות בטווח המיידי והארוך. תוכנית ההתייעלות תקבל ביטוי בתוצאות העסקיות של העסק, גם לאחר סיום ההתקשרות עמנו. 
 • אנו מאמינים שמעורבות, שקיפות ושיתוף פעולה מתמשך עם הלקוח, בכל שלב של תהליך האבחון וההתייעלות, הם גורם ההצלחה העיקרי.
04