הקפאת הליכים וחדלות פירעון

צוות התערבות מיומן

חברה הנכנסת להליך של הקפאת הליכים כפופה לבית המשפט אשר ממנה נאמן מטעמו. חברת KCR מלווה בניהול ובתפעול את הנאמן בהתאם לאישור בית המשפט . 

לצורך מתן מסקנות ברורות לנאמן צוות ההתערבות של KCR – הכולל רו”ח, אנליסטים ומנהלי תפעול – מנתחים לעומק את מכלול הפעילות, הדוחות הכספיים, מבנה ההון וסך מצבת הנכסים וההתחייבויות של החברה על מנת להבין בתוך זמן קצר ומיידי, האם החברה הינה חדלת פירעון המיועדת לפירוק או האם קיים סיכוי לשנות את מצבה בתהליך הבראה, לצורך ביצוע הסדר או מכירה.

צוות ההתערבות של  KCR, עובד בשיתוף פעולה מלא עם הנאמן מול מנהלי החברה, תוך ליווי תפעולי, ניהולי, כלכלי ופיננסי שוטף. להרחבת הפרטים אודות שירותים נוספים ניתן לקרוא בעמוד אודות “הבראת חברות” ובעמוד אודות “אבחון וניתוח עסקי“.

01

שלבים בתהליך

במצב של הקפאת הליכים צוות ההתערבות של KCR עובד במהירות על מציאת פתרונות התייעלות מידיים על מנת למקסם את רווחי החברה בתקופת ההקפאה בשאיפה לייצב ולהיטיב את מצבה תוך הקפדה על מספר שלבים בתהליך מורכב ומוכח.

בדיקה וניתוח מעמיקים. כמהלך מקדים, צוות ההתערבות של KCR מבצע בחינה מעמיקה וניתוח כלכלי מפורט להבנת הפוטנציאל הכלכלי תוך בניית דוחות רווח והפסד, תקציב ותזרים מזומנים. מהלך זה מהווה את התשתית ליצירת תוכנית הפעלה להתייעלות והבראת החברה, לניהול מו”מ עם משקיעים וגופים פיננסיים לצורך מכירתה, ביצוע הסדר או מסקנות לפירוקה.

שיתוף פעולה. צוות ההתערבות של KCR מקיים שיחות עם אנשי מפתח בחברה, עובדים, ספקים ולקוחות עיקריים – וכל זאת על מנת לקבל תמונת מצב מדויקת ומהימנה של החברה, להבין את נקודות התורפה והחוזקה שלה ולזהות דרכי היחלצות יעילים. בניית אמון עם לקוחות, ספקים, עובדים ומעורבים נוספים הינה מרכיב קריטי להצלחת התהליך.

ניהול שוטף. בשלב זה צוות ההתערבות של  KCR מבצע את שינויים תפעוליים וכלכליים הנדרשים בחברה בהתאם לתוכנית ההפעלה שנבחרה ואושרה על ידי הנאמן, בה המטרה הראשונית הינה לייצב את החברה תחת בקרה ומעקב תקציבי רציף ושמירה על נכסיה.

02

תוכנית ההפעלה:

להלן מספר סעיפים המרכיבים תוכנית הפעלה מוסדרת המבוצעת על ידי המומחים בצוות ההתערבות של KCR:

 • ניתוח מעמיק ויעיל לבחינת מצב החברה, איתור מוקדי הפסד ורווח וקביעת יעדים עסקיים.
 • בניה והצגת תוכנית הפעלה.
 • ניהול ובקרה קפדניים על תזרים מזומנים ורווח והפסד ברמה יומית .
 • בדיקת נכסים, ספירות מלאי וציוד.
 • שליטה מלאה על הנה”ח של החברה.
 • ניהול ושיפור תהליכי גביה.
 • טיפול בהחזרי מע”מ.
 • הטמעת מנגנוני בקרה ניהוליים.
 • התמודדות שוטפת עם קשיים פנים וחוץ ארגוניים כגון עובדים, קבלני משנה, ספקים ונושים.
 • מעקב אחר אתגרים משפטיים במידת הצורך והצפתם מול הנאמן.
 • הכנת דוח”ת תקופתיים לפי דרישת הנאמן.
03

למה אנחנו?

 • לחברת KCR זיקה ומערכת יחסים מבוססת עם משרדי עורכי דין מהגדולים והבכירים בישראל, המערכת הבנקאית וגופים פיננסיים מוסדיים ואחרים.
 • לחברת KCR ידע וניסיון מוכח לאורך שנים בטיפול בחברות שנקלעו להליכי חדלות פירעון מתחומי עיסוק רבים, מגזרים שונים, והיקפי פעילות מגוונים.
 • צוות ההתערבות של KCR מורכב מאנשי מקצוע ותיקים ומנוסים אשר הובילו מספר רב של חברות תחת ניהולו של נאמן, כונס ומפרק.
 • המטרה המרכזית של חברת KCR הינה להפעיל את החברה כעסק חי, למקסם את רווחיה בתקופת ההקפאה ולעבור מניהול חברה במצוקה לניהול חברה פעילה.
 • חברת KCR מחויבת להצלחת התהליך.
 • צוות ההתערבות של KCR משלב ראייה אינטגרטיבית ורחבה המשלבת פיננסים ותפעול על מנת להניע שינויים חוצי ארגון.
 • צוות ההתערבות של KCR מבצע בדיקות תקופתיות פנים ארגוניות ועוקב באדיקות אחרי מדדי בקרה (KPIs) פנימיים על מנת לוודא עמידה ביעדים ולאתר חריגות ו”דגלים אדומים”.
04