חדשות

חוק חדלות פירעון בתוקף. הפרטים בפנים.

חוק חדלות פירעון נכנס לתוקף ביום ראשון, ה-15/9/19, ומשנה באופן מהותי מצב העניינים בכל הקשור לאחריות אישית של דירקטורים על הנעשה בחברה שבאחריותם. רבים לא מודעים כי סעיף 288 לחוק, מטיל אחריות אישית על דירקטורים של חברה שנעשתה חדלת פירעון, אם הדירקטורים היו אמורים לדעת על חדלות הפירעון של החברה (גם אם הם לא ידעו על כך בפועל), ולא נקטו אמצעים סבירים לצמצום היקף חדלות הפירעון. 

במאמר המפורסם במגזין גלובס, מפרט פרופ' דוד האן את ההשלכות השונות של החוק החדש בתחום אחריות דירקטורים, סף הידיעה של מנהלים את מצב החברה, כללי שיקול דעת עסקיים – והאמצעים המאפשרים לדירקטורים לצאת ידי חובה ולפעול כראוי על מנת להתגונן.

לינק לכתבה במגזין גלובס.