מעטפת משפטית ועסקית

ניהול סיכונים משפטיים לאור חוק חדלות הפירעון החדש

הסביבה המשפטית בה חיה החברה בשלבי הבראתה דורשת מומחיות משפטית ייחודית המשלבת התמחות בדיני חדלות הפירעון יחד עם דיני חברות.

פעולות ועסקאות המבוצעות על ידי חברה כדבר שבשגרה במהלך התנהלותה השוטפת עלולות לחשוף את החברה ואת מקבלי ההחלטות בה לסיכונים משפטיים וכלכליים משמעותיים כאשר הן מבוצעות בתקופה בה החברה מצויה בקשיים כלכליים.

כדי להתמודד עם סיכונים אלו חברה KCR למשרדי עורכי הדין הבכירים והמנוסים בישראל, על מנת לספק לחברות בתהליכי ההבראה מטריית שירותים מקיפה ואיכותית.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מציב את השיקום הכלכלי של חברות בקשיים כמטרה מרכזית ובמסגרתו הוענקו כלים משפטיים על מנת לסייע לשיקומה של החברה. בד בבד, החוק החדש גם מחזק את מגמת האחריות האישית של מנהלי החברה בכל הנוגע להתנהלות החברה בתקופה שקדמה לפתיחה בהליכי חדלות הפירעון. תביעות נגד דירקטורים ונושאי משרה במסגרת הליכי חדלות פירעון הפכו למקובלות יותר ויותר בשנים האחרונות. מגמה זו, קיבלה משנה תוקף במסגרת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי אשר מטיל אחריות אישית ומיוחדת על דירקטורים ונושאי משרה של חברה שידעו כי החברה חדלת פירעון ולא פעלו ולצמצום היקף חדלות הפירעון. החברה אינה רשאית לפטור את מנהליה מאחריות זו.

יחד עם אחריות ייחודית זו, קובע החוק כי אם מנהלי החברה נקטו אמצעים להערכת מצבו הכלכלי של החברה ופעלו כדי שהחברה תבצע אחת מהפעולות הבאות, הרי חזקה כי פעלו בצורה מספקת לצמצום חדלות הפירעון:

  1. קיבלו סיוע מגורם המתמחה בשיקום תאגידי.
  2. ניהלו מו”מ עם נושי החברה במטרה להגיע להסדר חוב.
  3. פתחו בהליכי חדלות פירעון על פי החוק.

יש לציין כי על מנת למקסם את ההגנה מפני אחריות אישית חשוב לקבל ייעוץ וסיוע מגופים מקצועיים ומנוסים.

01

דוגמאות למוקשים הדורשים ייעוץ משפטי

במסגרת שיתוף הפעולה של KCR והיועצים המשפטיים השונים בארץ ובעולם, אנו מספקים אבחון כלכלי ומשפטי מידי וליווי כלכלי ומשפטי על מנת להגן על התאגיד ואנשיו מפני חשיפה כלכלית או משפטית. הנה כמה דוגמאות לסיוע מסוג זה:

  • ליווי תהליכי קבלת ההחלטות בארגון לפני ובעת שלבי חדלות פירעון. תהליכי קבלת ההחלטות בשלבים אלו רגישים במיוחד וחשופים לביקורת ותביעות, ובשל כך מצריכים ליווי צמוד תוך איתור ובחינת חלופות, הן מהזווית המשפטית והן מהזווית הכלכלית.
  • התמודדות עם ניגודי האינטרסים הפוטנציאליים שבין החברה לבין הנושים. מדובר בנושא מורכב וסבוך הדורש מקצוענות כלכלית יחד עם התמחות משפטית ייחודית.
  • התשתית המשפטית של עולם דיני חדלות פירעון שונה מזו של דיני חברות קלאסי, ולעיתים קרובות חוסר הבנה של המצב, או פרשנות מוטעה, מובילה לקבלת החלטות הרסניות לחברה ע”י דירקטורים ומנהלים.
02

מה אנחנו מציעים?

מיד עם כניסה לפעולה, וביחד עם אחד ממשרדי עורכי הדין עימה משתפת החברה פעולה, מבצעת KCR סקירה משפטית ראשונית המתמקדת בחשיפות המשפטיות של החברה, הדירקטורים והמנכ”ל. הבדיקה המשפטית נעשית במקביל לבדיקות העסקיות הראשוניות המבוצעות על ידי שאר גורמי המקצוע האחרים המתמקדים במישורים פיננסיים ותפעוליים (ראה עמוד הבראת חברות או השבחה עסקית).

במסגרת שלב שני, מעמיק יותר, לאחר שניתנה לחברה תוכנית הבראה או השבחה מוסדרת, מבוצע, על בסיס הניתוח המקצועי והתכנית שגיבשה KCR, ניתוח משפטי מעמיק של מרכיבי התוכנית על מנת להבטיח כי היא אכן מצמצמת או מונעת את החשיפה המשפטית.

בנוסף, KCR דואגת לכך שהחברה תקבל ליווי משפטי כולל לביצוע תוכנית ההבראה הכולל, בין היתר, ליווי עסקאות ותהליכי קבלת ההחלטות בתוך החברה, ניסוח ובדיקה של מסמכים משפטיים וליווי הליכים משפטיים במידת הצורך.

03

למה לבחור בנו?

בעזרת שיתופי הפעולה המשפטיים של KCR, מקבלים לקוחותיה חליפה מקצועית מלאה של מומחים מכל היבט עסקי. לקוחותינו זוכים בשקט נפשי הנובע מהידיעה כי KCR חוברת אך ורק למשרדים המובילים בישראל.

04
דילוג לתוכן