חדשות

תיקון לחוק חדלות פירעון אושר בכנסת

מליאת הכנסת אישרה בתאריך 1/3/21, בקריאה שנייה ושלישית, את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 4- הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש) (עיכוב הליכים לשם גיבוש ואישור הסדר חוב), התשפ"א 2021. הצעת החוק באה להקל על עסקים שמתקשים לעמוד בהחזר החובות שלהם.
לפי הצעת החוק, בקשת יחיד לעיכוב הליכים מוגשת לבימ"ש והקפאת ההליכים תימשך עד 4 חודשים. בהתאם לכך לא ניתן יהיה לפתוח כנגד התאגיד או היחיד בהליכי גבייה של חובות עבר או להטיל עיקול על נכסיו. כמו כן, בהליך ימונה "מנהל הסדר" שיסייע לחייב וינהל את הליך גיבוש הסדר החוב מול הנושים. רק אם לא הגיעו הצדדים להסכמה ההליך יחזור למסלול הרגיל של החוק לאישור הסדרים. במקרה של תאגידים תוצג לבימ"ש "תוכנית הפעלה" שעליה יפקח "מנהל ההסדר" אשר יהיה נוכח בישיבות הדירקטוריון של התאגיד.
יו"ר ועדת החוקה, ח"כ יעקב אשר הציג את החוק בחיוב אמר "החוק נועד לעזור לחייבים שנתקעו בקשיים כלכליים בשל משבר הקורונה." כמו כן ציין כי "היו דיונים פוריים שלוטשו יחד עם כל הגורמים הממשלתיים והגופים החברתיים. הצעת חוק זו היא בשורה להרבה אנשים שיוכלו להשתקם מבלי לאבד את העסק שלהם ולהפוך לחדלי פרעון".
במסגרת דיוני הוועדה השתתף גם אבי קמינסקי, מטעם KCR, שהופיע כמומחה בתחום שיקום חברות הנקלעות למשבר, הקפאת הליכים או חדלות פירעון.
העדכון לחוק מחזק את המודעות ומדגיש את הצורך בגורמים מקצועיים, כמו KCR, שיסייעו לחברות במצוקה בעזרת ניתוח נתונים כלכליים, יצירת תוכניות הבראה אפקטיביות, שיקום מערכות היחסים עם הבנקים והנושים, וסיוע שוטף בניהול העסק עד לשיקומו המלא.